Управителен съвет

Фондация „София – Европейска столица на спорта“

Управителен съвет

 

ИВАЙЛО ЙОНКОВ

 

ВЕНЦИ СТОЙЧЕВ

 

НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ

 

ИВАН ТАКОВ

 

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ

 

ХРИСТО КОПАРАНОВ

 

ДИМИТЪР ШАЛЪФОВ

 

ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ

 

ИВАН ВАСИЛЕВ

 

Изпълнителен директор и представляващ – Дамян ДИКОВ

 

Организационен секретар – Анатоли Илиев