ACES Europe в „Бялата книга на спорта“

Спортната асоциация на европейските столици и градове

aces-whitepaper-eu2-2

Спортната асоциация на европейските столици и градове ACES Europe работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и в съответствие с всички програми, представени в „Бялата книга на спорта”. Нейната дейност се базира върху инициативността на важните и отговорни за спортното развитие на континента фактори, върху сътрудничеството със страните членки на Европейския съюз и върху разширяване на контактите в областта на спорта. Европейската комисия се ангажира да подпомага бъдещото развитие на инициативата „Европейски столици на спорта“, което е предмет на дейността на ACES. По тази причина точка 50 от „Бялата книга на спорта“ припознава ACES Europe, нейните дейности и определянето на титлата „Европейска столица на спорта“.