София2018 отново гостува в Банкя, този път подкрепяйки ученически поход до Дивотинския манастир

| Sofia2018 Info Team

„София 2018 – Европейска столица на спорта“ за пореден път гостува в район Банкя, подкрепяйки поход на учениците от 78 СУ „Христо Смирненски“ до Дивотинския манастир „Света Троица“. Походът е организиран и подкрепен и от СО район „Банкя“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 
Повече от 70 ученици от 5-и и 6-и клас заедно с техните учители, кметът и председател на МКБППМН Рангел Марков, Анна Стойкова общински съветник от ГЕРБ и член на УС на Фондация „София 2018 – Европейска столица на спорта“ бяха сред участниците в спортното събитие, показвайки, че спортът сред природата е здравословно и приятно изживяване.
 
Рангел Марков поздрави участниците и изтъкна предимствата на спортуването особено в годината, когато София е Европейска столица на спорта.
 
Анна Стойкова запозна участниците с основните приоритети на „София 2018 – Европейска столица на спорта“ и подчерта, че този приз ни задължава и мотивира да увличаме все повече хора да спортуват независимо от възрастта и че спортът е превенция срещу агресията и зависимостите, като възпитава в екипност, толерантност и упоритост.
 
Монасите посрещнаха участниците топло и сърдечно,
разказвайки им интересни моменти от историята на манастира. Децата бяха най- впечатлени от историята свързана с пребиваването на Васил Левски в „Света Троица „.