Годишна Церемония на ACES Europe и връчване знаме на София2018

| Sofia2018 Info Team

Годишна гала на която ACES връчва своите годишни призове в заседателната зала на европарламента в Брюксел.