София Алтернатив Спорт – Фестивал на приключенското кино и активности

| Sofia2018 Info Team

Фестивал на алтернативните спортове ,който включва кино фестивал,презентации,изложби и „work shops“.