Весели празници с пожелания за по-добра и спокойна година от “София – евростолица на спорта”

| Sofia2018 Info Team

Весели празници с пожелания за здраве, за една по-добра и спокойна година от „София – европейска столица на спорта“.
Очакваме ви на многото спортни събития и през 2021 г.