Екатерина Дафовска

| Alexander Georgiev

Европейското признание на София като спортна столица ще спомогне физическата активност да се превърне в приоритет в живота на хората.