Румяна Нейкова

| Sofia2018 Info Team

Спортът съдейства за доброто здраве и доброто самочувствие, София – Евростолица на спорта спомага да се подобри качеството на живот в столицата.