Стефка Костадинова

| Alexander Georgiev

София е един от най-спортните градове в Европа с опита и авторитета си при организиране на големи първенства и турнири.