Тереза Маринова

|

Определянето на София за Европейска столица на спорта ни задължава да продължим инициативата и амбициозната програма и след 2018 г.