Тереза Маринова

| Sofia2018 Info Team

Определянето на София за Европейска столица на спорта ни задължава да продължим инициативата и амбициозната програма и след 2018 г.